ขอบคุณสำหรับการจอง
การจองของท่านสำเร็จแล้ว

ท่านสามารถทำการชำระเงินล่วงหน้าโดยการโอนผ่านระบบบัญชี หรือจ่ายเงินสดที่เคาร์เตอร์ขายบัตรการแสดงในวันที่เข้าชมก่อนเวลาการแสดงเริ่ม 40 นาที

สำหรับการจองที่ไม่ได้ชำระเงินภายใน 30 นาที ก่อนการแสดงเริ่มระบบการจองจะทำการยกเลิกการจองของท่านโดยอัตโนมัติ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับการจ่ายเงินล่วงหน้าหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน https://www.facebook.com/Dolphinbayphuket
2. โทร 099 3137666 / 076374300

โปรดระบุหมายเลขติดต่อกลับของท่านแล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด