โชว์โลมา ภูเก็ต
ว่ายน้ำกับโลมา
การว่ายน้ำกับโลมาเป็นโอกาศที่วิเศษที่สุดที่ผู้ว่ายน้ำได้มีประสบการณ์ได้ไกล้ชิดและสำผัสกับโลมาที่แสนฉลาด น่ารักและเป็นมิตรกับมนุษย์เราอย่างมาก

วันและเวลา : 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 เฉพาะ วันเสาร์และอาทิตย์
เวลา 10:00, 10:10, 10:20 นาฬิกา

การว่ายน้ำ ใช้เวลา
10 นาที โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ในแต่ละรอบว่ายน้ำได้ครั้งละ 5 คนสำหรับลูกค้าครอบครัวเดียวกัน และครั้งละ 3 คนสำหรับลูกค้าต่างครอบครัว

มาร่วมหาประสบการณ์ดีๆ ด้วยกันกับเราที่โชว์โลมาภูเก็ต

จองว่ายน้ำกับเรา
กรุณาฝากหมายเลขเพื่อให้เราติดต่อกลับหรือติดต่อเราตามหมายเลขโทรศัพท์ 0993137666, 0831811155
หมายเลขติดต่อกลับ