จองบัตรการแสดง
โชว์ โลมา ภูเก็ต

รอบโชว์ 3 รอบต่อวัน ยกเว้นวันจันทร์

เวลาเรีมการแสดง 11.00 น. /14.00 น./17.00 น
เลือกวันชมการแสดง (ยกเว้นวันจันทร์)
เลือกเวลาโชว์
ประเภทของบัตรการแสดง
ที่นั่ง VVIP มีโอกาสได้สัมผัสแมวน้ำ และอยู่ไกล้สระน้ำ อาจมีน้ำในสระสาดกระเซ็นใส่ท่านบ้าง ซึ่งเรามีเสื้อกันฝนให้
จำนวนผู้ใหญ่
+
จำนวนเด็ก (เด็กอายุ 4-12ปี หรือความสูงระหว่าง 91- 130 เซนติเมตร
+
จำนวนเด็กเล็ก (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 4 ปี หรือความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร
+
คุณต้องการรถรับส่งหรือไม่
ชื่อโรงแรมที่พัก (ในกรณีที่ใช้รถรับส่ง)
หมายเลขติดต่อ, ID Line (ถ้ามี)
อีเมลล์
กรุณาแนะนำตนเอง